Etik Değerlerimiz

Birbirimizle gurur duymalıyız.

 

Protan, çeşitli sektörlerde ve birçok ülkede bir dayanak noktası olan bir şirkettir. Ana pazarımız inşaat ve inşaat mühendisliğidir. Ülkemizi, ürünlerimizi sattığımız ve hizmetlerimizi sunduğumuz pazarlarda inşa etmeye yardımcı oluyoruz. Varlıkları koruyoruz ve bundan gurur duyuyoruz.

Bireysel olarak ve gruplar halinde, dürüstlüğümüzü test eden etik ve pratik durumlar ve ikilemlerle karşı karşıyayız. Aldığımız her kararda bir davranış kuralı, asla dürüstlüğümüzden şüphe etmememiz gerektiğidir. Doğru seçimleri yapmalıyız ve şüpheye düştüğümüzde meslektaşlarımıza ve yöneticilerimize danışmalıyız.

Amaç

Protan'ın misyonu, müşterilerimizin varlıklarını koruyan yenilikçi çatı sistemleri, membranlar, havalandırma sistemleri ve teknik tekstiller sunmaktan gurur duyuyoruz. Misyonumuzda başarılı olabilmek için çalışanlarımızdan iş ortaklarımıza, müşterilerimize, meslektaşlarımıza, kamu otoritelerine ve çalışmalarımız sırasında iletişim kurduğumuz diğer taraflara saygı ve dürüst davranmalarını bekliyoruz. Etik kurallarımız, tüm çalışanlarımız için kurallar sağlar, böylece etik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde çalışırız. Yönergeler tüm çalışanlar, yöneticiler, geçici personel ve Protan adına hareket eden diğer kişiler tarafından bilinmeli ve bunlara uyulmalıdır. Kurallara, eylemlere ve düzenlemelere uyuyoruz ve insanlara odaklanıyoruz, sağlıklı çalışma koşullarını garanti ediyoruz ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisinin farkındayız.

Değerlerimiz

Protan'ın misyonu, müşterilerimizin varlıklarını koruyan yenilikçi çatı sistemleri, membranlar, havalandırma sistemleri ve teknik tekstiller sunmaktan gurur duyuyoruz. Misyonumuzda başarılı olabilmek için çalışanlarımızdan iş ortaklarımıza, müşterilerimize, meslektaşlarımıza, kamu otoritelerine ve çalışmalarımız sırasında iletişim kurduğumuz diğer taraflara saygı ve dürüst davranmalarını bekliyoruz. Etik kurallarımız, tüm çalışanlarımız için kurallar sağlar, böylece etik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde çalışırız. Yönergeler tüm çalışanlar, yöneticiler, geçici personel ve Protan adına hareket eden diğer kişiler tarafından bilinmeli ve bunlara uyulmalıdır. Kurallara, eylemlere ve düzenlemelere uyuyoruz ve insanlara odaklanıyoruz, sağlıklı çalışma koşullarını garanti ediyoruz ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisinin farkındayız.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Protan, kimsenin yaralanmayacağı veya çalışmadığı için hastalanmayacağı amacımız olan sağlığı geliştirici bir işyeri olacaktır. İyi sağlık tüm çalışanlar için önemlidir ve hedeflerimize ulaşmada kritik bir başarı faktörüdür. Kendi ve başkalarının güvenliğinden biz sorumluyuz ve amacımız herkes için iyi çalışma koşulları. Güvenliğimiz veya başkalarının tehlikesi söz konusuysa, hepimiz konuşmaktan sorumluyuz. Sıfır kaza ve yaralanma vizyonumuz var. Protan, yaptığımız iş için birinci sınıf güvenlik prosedürlerine ve güvenlik eğitimine sahiptir. Yaşam ve uzuv için tehlike söz konusuysa tüm çalışanlarımız işi bırakma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda yöneticiler derhal uyarılmalıdır. Faaliyetlerimizi, doğal kaynakların kullanımını azaltmaya, emisyonları ve atıkları en aza indirmeye odaklanarak, malzeme ve enerjinin etkin kullanımı yoluyla yürütüyoruz. Tüm ürünlerimizi geri dönüştürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt dışı istihdam ve sosyal damping, faaliyetlerimize zarar vermektedir. Tüm çalışanlar bundan uzaklaşıyor. Faaliyetlerimizle bağlantılı olarak kayıt dışı istihdam ve sosyal damping konusunda sıfır toleransa sahibiz. Zorbalık ve ayrımcılık Çalışmalarımız sırasında temas ettiğimiz herkese saygı ve güvenle davranırız. İş arkadaşları, müşteriler, tedarikçiler veya diğer ortakların zorbalığını kabul etmiyoruz. Aynı şey din, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim vb. Temelli ayrımcılık için de geçerlidir.

Pazar ve Rekabet

Protan, sağlıklı rekabetin doğal olduğu bir pazarın parçası olmak istemektedir. Her türlü yasadışı işbirliğinden veya piyasayı etkileme girişiminden kaçınırız. Yolsuzluk ve etkili ticaret konusunda sıfır toleransa sahibiz. Yolsuzluk, serbest rekabet ilkelerini zayıflatır ve itibarımıza son derece zarar verir. Finansal tablolarımız tüm faaliyetlerimizi yansıtır ve tüm yasa ve düzenlemelere uyar.

Kabul Edilemez Durumların Raporlanması

Tüm çalışanlar, faaliyetlerimiz sırasında farkında olduğumuz kabul edilemez koşulları bildirme hakkına ve bazı durumlarda yükümlülüğe sahiptir. Kabul edilemez koşullar yasaların ve yönetmeliklerin ihlali, şirketin yönergelerine uyulmaması veya neyin haklı veya etik olarak kabul edilebilir olduğuna dair genel algının ihlali olabilir. Örnekler arasında fonların kötüye kullanılması, yolsuzluk veya yaşam ve sağlık tehdidi sayılabilir. Her çalışanın aşina olduğu özel bir bilgi panomuz var. Raporlar derhal amir, şirketin İK departmanına veya genel yöneticiye sunulmalıdır. Dahili raporlamayı kolaylaştıran bir sistem kurduk.

Çıkar çatışması

Çalışanlar, Protan'ın çıkarları ile kendi çıkarları arasında çatışma olduğu durumlardan kaçınmalıdır. Sadık çalışanlardan bekliyoruz ve personelin rekabetçi faaliyetlerde bulunmasını veya katılmasını yasaklıyoruz. Çıkar çatışması ortaya çıkarsa, çalışan derhal amirlerini kendi teşviklerinde bilgilendirmelidir.

Eğlence, Müşteri ilişkileri, Tedarikçi İlişkileri ve Hediyeler

Müşteriler ve tedarikçiler ile iyi ve profesyonel bir ilişki, pazarda başarılı olmak için çok önemlidir. İlişki kurmak iş yapmanın doğal bir yönüdür ve kendimizi yürütmeli ve etik odaklı güçlü bir şirket olarak algılanmalıyız. Şeffaflık önemlidir. Ortaklarımızla saygı ve dürüstlükle buluşuyoruz. İyi ve etik açıdan sağlam bir temelde ele alınmalıdırlar. Tedarikçilerimiz, Protan ile diğer tedarikçilerle eşit şartlarda sözleşmeler için rekabet edeceklerinden emin olmalıdır. Yöneticileri tarafından yetkilendirildiği üzere, çalışanlar etkin bir profesyonel / iş amacına sahip olduğu sürece sosyal etkinlikler, öğle yemekleri, akşam yemekleri ve eğlenceler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir. Çalışanlarımız kendilerini daima temsili bir şekilde yürütmelidir. Bireylere verilen hediyeler büyük bir değer taşımayabilir. Tedarik sürecinde özellikle dikkatli olunmalıdır.

Gizlilik

Tüm çalışanlar ticari sırlar veya gizli bilgiler ile ilgili gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Hepimiz şirketin önemli elçileriyiz. Bu, Protan hakkında nasıl konuştuğumuzun farkında olmamız gerektiği anlamına gelir. İstihdam bittikten sonra bunun devam etmesini bekliyoruz.

Basın ve Sosyal Medya

Protan, birleşik ve profesyonel bir şirket olarak görülmek istemektedir. Protan adına sadece basına açıklama yapmaya yetkili kişiler bunu yapabilir. Sosyal medya, itibarımıza zarar vermemek için iyi düşünülmüş bir şekilde kullanılmalıdır. Çalışanlarımız Protan'ı mesai saatleri dışında da temsil ettiğimizi anlıyor.