Suyun Altındaki Hikayeler

Panama, 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi La Biennale di Venezia'da "Suyun Altındaki Hikayeler" başlıklı pavyonunu sergiledi.

Aimée Lam Tunon ve Jasper Zehetgruber tarafından küratörlüğü üstlenilen sergi, eski Panama Kanalı Bölgesi'nde üç farklı alana odaklanarak bölünme ve bütünleşme temalarını derinlemesine ele aldı: Bölücü mimari yapılar ve sistemler; sular altında kalmış toplulukların silinmiş kimlikleri; ve Barro Colorado Adası, koruma ve kontrol kavramları arasındaki örtüşmeleri eleştirel bir şekilde inceliyor ve sorguluyor.


İlk alan olan "Kontrol için Ayrılık"ta ziyaretçiler, kontrol eden ve bölen bu müdahale bölgelerinin gerçek etkilerini keşfederler. Dahası, tropiklerle ilgili varsayımlarının yanılsama olduğu ortaya çıkıyor. Alan, iki okyanus arasındaki dar bir kara şeridi olan Panama Kıstağı'nı keşfediyor . Bu ulaşım merkezi, Panama tarihinde çok önemli olmuştur ve ticaret temasıyla şekillenmiştir. 


Avluda yer alan ikinci mekan, "Yüzeyin Altındaki Sihirli Yol", geçmişin ortak anılarını gün yüzüne çıkarıyor. Modernizmin yerli tarihlerini ve kültürlerini silme gücü göz önüne alındığında, birçok yerel Panamalı topluluk Kanalın inşa sürecinde kayboldu ve bu da tekil bir ideolojiyle sonuçlandı: Kontrol. Alan, Batılı modernist "tropikler" veya "büyülü topraklar" tanımlarını sürekli olarak unuturken, kolonyal travma üzerine düşünmeye izin veriyor.


Üçüncü boşluk, Barro Colorado Adası'nın (BCI) simgesidir. Barajın inşa edilmesinden sonra Panama Kanalı'nda izole hale gelen bir tepenin üzerinde yer alan BCI, oldukça eşsiz bir mekandır. Ada, "yaşayan bir bilimsel arşiv ve laboratuvar" olarak lanse edilerek, adanın bilimsel bilgi için bir alan haline geldiği bir anlatı yaratarak, dünyanın en çok çalışılan tropik adası olmuştur. 


Serginin son odası, bu tropikal yerleşim bölgesinin tarihini, çeşitliliğini ve mirasını sorguluyor. Sergi, bölgesel ve küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasını araştırıyor. Alan, Panama'da koruma ve kontrol kavramlarının ötesinde bir gelecek modernite senaryosunun hayal edildiği, dinleme ve eleştirel düşünme alanı olarak tanımlanıyor.


Kaynakça: https://www.archdaily.com/1000845/underwater-stories-the-panama-pavilion-at-the-venice-architecture-biennale-2023?ad